Våra tjänster i Malmö och närheten

- Hemstädning & Fönsterputs

- Flyttstädning

- Kontorsstädning

- Hembiträde/Butler

- Barnpassning

-Handla mat och tillagning

-Trädgårdshjälp

-Snöskottning 

Vi Finns i Malmö, Göteborg Staffanstorp, Lund och närliggande områden.

Öppningstider

Mån - Fre:   07:30 - 23:00

Helger:        07:30 - 22:00

  • Facebook Social Icon

Moms- och skatteredovisningsnummer: 559231-8322

Kontakta oss

 

Info@malmomaids.se

Mobäcksgatan 15, 21624 Hyllie

076-590 290 5

AVTALSVILLKOR

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA

Malmö Maids and Home Services AB 559231-8322 AVTALSVILLKOR

1. Tjänster

Vi erbjuder Hushållsnära tjänster som städning, fönsterputs, trädgårdsarbete, barnpassning, hämta barn från och till skola & matlagning.

Vi hjälper också till med att sätta upp tavlor, hatthyllor, montera TV och liknande.

2. Pris för hushållsnära tjänster och betalning

Alla fakturor skickas när månaden är slut och man får 7 dagar att betala fakturan på.

Företag har 30 dagar.

All betalning sker till FORTNOX FINANS som äger rätten att skicka påminnelseavgifter vid sen faktura eller att skicka till INKASSO. 

3. Ångerrätt enligt lag

3.1 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så kan du inom 14 dagar från det att du ingick avtal säga upp avtalet genom att skriva till info@malmomaids.se

3.2 Om ni bokar ett tillfälle under ångerfristen mister ni ångerrätten och ni behöver betala det avtalade priset.

4. Ombokning/avbokning om du abonnerar på hushållsnära tjänster

4.1 Vid avbokning  gäller följande villkor;

a) Avbokning. Om du meddelar oss minst en dag innan senast kl 12:00 betalar du inte för sen avbokning.

b) Vid ombokning kan vi vid möjlighet omboka utan extra kostnad. Men har vi inte möjlighet så kan ni antigen behålla er bokning eller avboka, vid avbokning gäller 4.1.

Avgiften för sen avbokning eller ombokning är 2 timmar före rut.

5. Ansvar

5.1 Vi åtar oss att ha en ansvarsförsäkring som täcker person- och sakskada som orsakas av vår personal.

5.2 Vi svarar inte för skada eller förlust i näringsverksamhet.

6. Avtalstid och uppsägning

6.1 Dessa allmänna villkor gäller från och med att du har godkänt dem, och löper tills vidare så länge som avtalet är giltigt.

6.2 Löpande avtal gäller tills vidare utan bindningstid och kan sägas upp av båda parter till upphörande med omedelbar verkan. Vad gäller servicetillfällen som är inbokade efter att avtalet upphört att gälla är du bunden av omboknings-/avbokningsreglerna.

6.3 Abonnemang gäller tills vidare med uppsägningsrätt för bägge parter. 

Det gäller 14 dagars uppsägning för både parter.

6.4 Vi har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet eller låta bli att utföra Hushållsnära tjänster hos dig. Särskilda skäl kan vara att:

a) arbetsmiljön för vår personal i ditt hem är undermålig eller ohälsosam,

b) samarbetet mellan dig och vår personal inte fungerar, eller

c) att du inte betalar faktura trots påminnelse.

d) Du försöker anlita våra anställda svart. 

7. Övrigt

Det är ditt ansvar för att meddela oss omedelbart om du ändrar adress, telefonnummer, portkod eller larmnummer, eller andra uppgifter vi behöver för att utföra Hushållsnära tjänster. Kan vi inte utföra städning debiterar vi 2 timmar före rut.

8. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter om dig och andra som tar del av våra tjänster. 

9. Tvist

9.1 Om parterna inte kan enas kan tvist med konsument avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.

9.2 Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

9.3 Tvist med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av Stockholms tingsrätt. Konsument har dock rätt att väcka talan vid rätten i den ort där konsumenten har sin hemvist i enlighet med 18 kap. 8a § rättegångsbalken.

10. Ändring av villkoren

10.1 Utöver vår rätt att ändra priserna har vi också rätt att ändra dessa allmänna villkor. Om vi ändrar villkoren kommer vi meddela dig detta skriftligen senast 1 månad i förväg innan ändringarna träder i kraft. Om du inte godtar sådan ändring har du rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringarna träder i kraft. Du kan alltid hitta gällande villkor på www.malmomaids.se eller erhålla dem genom att kontakta oss.

§